وقایع چهارگانه ثبت احوال چیست؟

  مهم‌ترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند و سند رسمی برای آن‌ها تنظیم گردد…

  تمکین چیست؟ + عدم تمکین زن در قانون

  تمکین چیست؟ سوالی است که برای آقایان زمانی که خانم در حدود قانون و عرف از شوهر اطاعت نمی‌کند پیش…

  مفهوم و تعریف قرارداد باز در حقوق

  قراداد باز (open contract) اصطلاحی میان رشته‌ای است که در زمینه مالی و بازار سرمایه و حقوق، با تعاریف و…

  شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

  با اینکه اصل آزادی افراد در انتخاب نام خانوادگی در عمل محدود گردیده است، ممکن است اشخاص کبیری نام خانوادگی…

  طلاق بائن چیست؟ انواع و آثار آن

  طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. درباره…

  تعریف عقد چیست؟ انواع عقد و عقود در قانون مدنی

  عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که به توافق صورت می پذیرد، به این صورت که نماینده دو نفع متضاد…

  نسب مشروع چیست؟ و آثار آن در قانون ایران

  یکی از مهم ترین و کامل ترین انواع نسب بر اساس مقررات قانونی نسب مشروع است که از ازدواج ناشی…

  ازدواج چیست؟ و انواع نکاح دائم و موقت در قانون ایران

  ازدواج را نکاح و زواج نیز می‌گویند. نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل…

  اصطلاحات حقوقی و قضایی که باید بدانید! (ترمینولوژی حقوق)

  علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است. قواعد و اصول آن وسیع است و این قواعد و…

  قرابت سببی چیست؟ و آثار آن در قانون مدنی

  قرابت در لغت به معنای خویشاوندی است و قانون مدنی آن را به سه دسته قرابت نسبی، قرابت سببی و…

  قرابت نسبی چیست؟ اقسام، طبقات و آثار آن در قانون مدنی

  افراد با یکدیگر دارای نوعی از روابط می باشند که این روابط سبب ایجاد آثاری خواهد شد. بر اساس قانون…

  اتیان سوگند ؛ تشریفات و نحوه آن در دادگاه

  در تمامی دعاوی حقوقی، می‌توان با ادای قسم به یکی از نام‌های خدا و با الفاظ جلاله‌ای نظیر والله، بالله…

  آخرین نوشته‌های بازآفرینی شده

  • ماده 31 قانون مدنی

   هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. « ماده 32 قانون مدنیماده 30 قانون مدنی »  

  • ماده 47 قانون مدنی

   در حَبس اَعَم از عُمری و غیره، قَبض شرط صحت است. « ماده 48 قانون مدنیماده 46 قانون مدنی »  

  • ماده 70 قانون مدنی

   اگر وقف بر موجود و مَعدوم مَعاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم مَعدوم باطل است. « ماده 71 قانون مدنیماده 69 قانون مدنی »  

  • ماده 230 قانون مدنی

   اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. « ماده 231 قانون مدنیماده 229 قانون مدنی »  

  • ماده 218 قانون مدنی مکرر

   هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. « ماده 218 قانون مدنیماده 217 قانون مدنی »  

  • ماده 222 قانون مدنی

   در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. « ماده 223 قانون مدنیماده 221 قانون مدنی »  

  • ماده 223 قانون مدنی

   هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. « ماده 224 قانون مدنیماده 222 قانون مدنی »  

  • ماده 224 قانون مدنی

   الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. « ماده 225 قانون مدنیماده 223 قانون مدنی »  

  • ماده 225 قانون مدنی

   متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. « ماده 226 قانون مدنیماده 224 قانون مدنی »  

  • ماده 226 قانون مدنی

   در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. « ماده 227 قانون مدنیماده 225 قانون مدنی »  

  • ماده 227 قانون مدنی

   متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود. « ماده 228 قانون مدنیماده 226 قانون مدنی »  

  • ماده 228 قانون مدنی

   در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید. « ماده 229 قانون مدنیماده 227 قانون مدنی »  

  • ماده 1335 قانون مدنی

   توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید. [اصلاحی 1370/08/14] « ماده 1 قانون مدنیماده 1334 قانون مدنی »

  • ماده 1334 قانون مدنی

   در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. « ماده 1335 قانون مدنیماده 1333 قانون مدنی »

  • ماده 1333 قانون مدنی

   در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌ حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است‌نمی ‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. « ماده 1334 قانون مدنیماده 1332 قانون مدنی »

  • ماده 1332 قانون مدنی

   قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها موثر است. « ماده 1333 قانون مدنیماده 1331 قانون مدنی »

  • ماده 1331 قانون مدنی

   قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. « ماده 1332 قانون مدنیماده 1330 قانون مدنی »

  درباره مقالات حقوقی وکیل VIP

  اولین قدم در هر پرونده حقوقی یا کیفری انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد است. انتخاب بهترین وکیل از مهمترین اقداماتی است که برای حل مشکلات حقوقی باید در نظر بگیرید. معیار انتخاب یک وکیل حرفه ای، شخصی است که تخصص او در دعوی مورد نظر شما باشد که به وی، وکیل متخصص یا وکیل VIP می گویند.

  به نظر می‌رسد که مدل آموزشی سنتی روز به روز کهنه‌تر می‌شود. بازار آموزش جهانی آنلاین به سرعت در حال رشد است و در سال های اخیر نرخ رشد بالایی داشته است. گروه وکیل VIP به سرپرستی احسان حسینی، با پشتوانه سال ها تجربه در حوزه آموزش آنلاین، بر این شد که دسترسی به اطلاعات حقوقی را برای عموم مردم در دسترس‌تر کند و مخصوصا برای قضات، وکلا و دانشجویان حقوق، که نتیجه آن ایجاد مقالات حقوقی شد.

  در مقالات حقوقی وکیل VIP، ما به آموزش حقوق از قوانین گرفته تا مباحث درسی و تخصصی رشته حقوق و فقه پرداخته ایم. که شامل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و … که این قوانین همراه با اعراب گذاری و شرح دکترین و محشای آن ها می باشد. و سعی کردیم که مجموعه کاملی را بصورت آنلاین، در مقالات حقوقی وکیل VIP برای شما حقوقدانان عزیز گردآوری کنیم.

  دکمه بازگشت به بالا