تشخیص رابطه توسط پزشک قانونی

  تشخیص رابطه توسط پزشک قانونی سوالی است که پاسخ آن را باید به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول برای…

  عزل قیم چگونه است؟ + (نمونه درخواست قیم)

  محجورین اعم از صغیر، سفیه و مجنون به حکم قانون نمی‌توانند در اموال و امور مالی خود مداخله کنند و…

  صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز کیست؟

  قانون مدنی در ماده 1207، محجورین را به سه دسته تقسیم نموده است: صغار، افراد غیر رشید و مجانین. در…

  تعریف حق مالکیت در قانون اساسی چیست؟

  اشخاص نسبت به اموال ممکن است حق مالکیت داشته باشند یا حق انتفاع و یا حق ارتفاق. البته، حقوق مختلفی…

  عده زن چیست و چند روز است؟ (انواع عده طلاق، وفات و …)

  یکی از مهمترین احکامی که در زمان جدایی و انحلال نکاح میان زوجین مطرح می شود، لزوم نگه داشتن عده…

  طلاق رجعی چیست؟ و آثار آن

  طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضا مدت صورت می گیرد. در قانون…

  شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

  با اینکه اصل آزادی افراد در انتخاب نام خانوادگی در عمل محدود گردیده است، ممکن است اشخاص کبیری نام خانوادگی…

  وظایف و اختیارات قیم + نکات حقوقی آن

  قیم در قانون شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص (ولی قهری (پدر یا جد پدری) و وصی) به…

  قانون حق و منع اشتغال زن در ایران و اختیارات شوهر

  یک سوال مهم در عقد نکاح که پیش می‌آید این است که آیا مرد می‌تواند از نظر قانونی همسر خود…

  طلاق در دوران عقد از طرف زن

  طلاق در دوران عقد از طرف زن همان شرایط کلی طلاق را دارد، فقط کمی حقوق مالی خانم متفاوت است…

  اصطلاحات حقوقی و قضایی که باید بدانید! (ترمینولوژی حقوق)

  علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشوار است. قواعد و اصول آن وسیع است و این قواعد و…

  اوصاف و ویژگی های عقد بیع

  واژه بیع در لغت به معنی فروش و خرید است. قانون مدنی در ماده 338 بیع را تملیک عین به…

  آخرین نوشته‌های بازآفرینی شده

  • ماده 1085 قانون مدنی

   زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود. « ماده 1086 قانون مدنیماده 1084 قانون مدنی » تفسیر ماده 1085 قانون مدنی + هرگاه شوهر در زمان انعقاد عقد نکاح توانایی پرداختن مهریه را نداشته باشد و زوجین برای دادن مهلت توافق کنند و یا شرط ذکر کنند این امر به صورت ضمنی دلالت بر سقوط حق حبس دارد. ولی هرگاه ثابت شود که توافق درباره شرط ناظر به وضع کنونی شوهر و دادن مهلت…

  • ماده 1314 قانون مدنی

   شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون ‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. « ماده 1315 قانون مدنیماده 1313 قانون مدنی » تفسیر ماده 1314 قانون مدنی + دختری که به سن سال قمری رسیده بالغ است ( تبصره ۱ ماده 1210 قانون مدنی) و شهادت او بر مبنای ماده 1313 باید در دادگاه پذیرفته شود، زیرا در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی رشد از شرایط نیست و سن ۱۵ سال را نباید اماره رشد در مورد شهادت دانست. ولی از سوی دیگر…

  • ماده 1204 قانون مدنی

   نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. « ماده 1205 قانون مدنیماده 1203 قانون مدنی » تفسیر ماده 1204 قانون مدنی + آنچه به عنوان اجزای نفقه در قانون آمده است، نمونه‌ای از مهم‌ترین نیازمندی‌های زندگی است و جنبه انحصاری ندارد، پس هزینه بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت را باید بدان افزود. + طبق ماده ۲۲۰۴ نفقه اقارب به قدر رفع حاجت آنها به طور متعارف داده می‌شود، زیرا نفقه اقارب برای رفع احتیاج و حفظ و بقای حیات آنان…

  • ماده 1199 قانون مدنی

   نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌ فالاقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند. « ماده 1200 قانون مدنیماده 1198 قانون مدنی »…

  • ماده 183 قانون مدنی

   عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. « ماده 184 قانون مدنیماده 182 قانون مدنی » تفسیر ماده 183 قانون مدنی + عقود کلمه ای است عربی و جمع عقد است و لغتاً به معنی بستن می‌باشد.[1] + تعهد در لغت به معنی تیمار داشتن و تازه کردن پیمان و در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که شخصی، در نتیجه یک عمل یا واقعه حقوقی انجام امر یا خودداری از انجام امری را به عهده بگیرد. بنابراین، تعهد نتیجه و معلول…

  • ماده 1146 قانون مدنی

   طلاق خُلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مَهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مَهر باشد. « ماده 1147 قانون مدنیماده 1145 قانون مدنی » تفسیر ماده 1146 قانون مدنی + در طلاق خلع برای شوهر حتی رجوع در زمان عده نیست، مگر اینکه زن به فدیه رجوع کند. رجوع زن به فدیه نیز در صورتی ممکن است که شوهر توان آگاهی یافتن از رجوع زن و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد.…

  • ماده 893 قانون مدنی

   وراث بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. « ماده 894 قانون مدنیماده 892 قانون مدنی »

  • ماده 716 قانون مدنی

   در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد. « ماده 717 قانون مدنیماده 715 قانون مدنی »

  • ماده 905 قانون مدنی

   از ترکه میت هر صاحب فرض، حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌ فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود، لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج‌ نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود. « ماده 906 قانون مدنیماده 904 قانون مدنی »

  • ماده 938 قانون مدنی

   در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود. « ماده 940 قانون مدنیماده 937 قانون مدنی »

  • ماده 972 قانون مدنی

   احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراءِ تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه‌ مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. « ماده 973 قانون مدنیماده 971 قانون مدنی »

  • ماده 1051 قانون مدنی

   حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل ‌به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. « ماده 1052 قانون مدنیماده 1050 قانون مدنی »

  • ماده 1335 قانون مدنی

   توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید. [اصلاحی 1370/08/14] « ماده 1 قانون مدنیماده 1334 قانون مدنی »

  • ماده 1334 قانون مدنی

   در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. « ماده 1335 قانون مدنیماده 1333 قانون مدنی »

  • ماده 1333 قانون مدنی

   در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌ حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است‌نمی ‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. « ماده 1334 قانون مدنیماده 1332 قانون مدنی »

  • ماده 1332 قانون مدنی

   قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها موثر است. « ماده 1333 قانون مدنیماده 1331 قانون مدنی »

  • ماده 1331 قانون مدنی

   قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. « ماده 1332 قانون مدنیماده 1330 قانون مدنی »

  درباره مقالات حقوقی وکیل VIP

  اولین قدم در هر پرونده حقوقی یا کیفری انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری در مشهد است. انتخاب بهترین وکیل از مهمترین اقداماتی است که برای حل مشکلات حقوقی باید در نظر بگیرید. معیار انتخاب یک وکیل حرفه ای، شخصی است که تخصص او در دعوی مورد نظر شما باشد که به وی، وکیل متخصص یا وکیل VIP می گویند.

  به نظر می‌رسد که مدل آموزشی سنتی روز به روز کهنه‌تر می‌شود. بازار آموزش جهانی آنلاین به سرعت در حال رشد است و در سال های اخیر نرخ رشد بالایی داشته است. گروه وکیل VIP به سرپرستی احسان حسینی، با پشتوانه سال ها تجربه در حوزه آموزش آنلاین، بر این شد که دسترسی به اطلاعات حقوقی را برای عموم مردم در دسترس‌تر کند و مخصوصا برای قضات، وکلا و دانشجویان حقوق، که نتیجه آن ایجاد مقالات حقوقی شد.

  در مقالات حقوقی وکیل VIP، ما به آموزش حقوق از قوانین گرفته تا مباحث درسی و تخصصی رشته حقوق و فقه پرداخته ایم. که شامل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و … که این قوانین همراه با اعراب گذاری و شرح دکترین و محشای آن ها می باشد. و سعی کردیم که مجموعه کاملی را بصورت آنلاین، در مقالات حقوقی وکیل VIP برای شما حقوقدانان عزیز گردآوری کنیم.

  دکمه بازگشت به بالا