وکیل امور حسبی در مشهد

بهترین وکیل متخصص در امور حسبی

وکیل امور حسبی در دادگاه های حقوقی دعاوی مربوط به امور حسبی را پیگیری می‌کند. امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید. شما با داشتن بهترین وکیل مشهد در وکیل VIP که وکیل پایه یک دادگستری می باشد می توانید با اطمینان خاطر پرونده حسبی خود را به وی بسپارید.

وکیل امور حسبی کیست؟

وکیل امور حسبی، وکیلی است که به تخصص خاصی در زمینه امور حسبی دارد و با قوانین مربوط به آن آشنا است. وکیل امور حسبی باید سابقه کار و تجربه کافی در پیگیری دعاوی مرتبط با امور حسبی داشته باشد و بتواند به بهترین شکل ممکن در مورد این امور به موکل خود کمک کند.

وکیل امور حسبی باید تسلط کامل بر قوانین مرتبط با امور حسبی، قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تصدیق انحصار وراثت، آرای وحدت رویه امور حسبی و نظریات مشورتی قوه قضاییه داشته باشد. همچنین، باید با شیوه‌های دفاع در دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌های امور حسبی آشنا باشد.

وکیل امور حسبی کمک می‌کند تا امور مرتبط با اموال پس از مرگ فرد به بهترین شکل ممکن حل شود. این وکیل می‌تواند در مواردی که طرفین دارای اختلافاتی در مورد تقسیم اموال متوفی هستند، به عنوان واسطه عمل کرده و به رسیدگی به این اختلافات کمک کند.

لذا بهترین وکیل امور حسبی، کسی است که تخصص و تجربه کافی در این زمینه دارد و با شیوه رسیدگی به پرونده‌های امور حسبی آشناست. انتخاب وکیل مناسب در این زمینه، می‌تواند به حل مسائل مرتبط با امور حسبی کمک کند و به بهترین شکل ممکن به حفظ حقوق وراث و دیگر طرفین کمک کند.

امور حسبی چیست؟

امور حسبی مجموعه‌ای از مسائلی است که مرتبط با احوال شخصیه و اموال پس از مرگ فرد می‌باشد. در این زمینه دادگاه‌ها موظفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند و تصمیماتی را صورت دهند. به عنوان مثال، اموری مانند تعیین قیمومت، تعیین امین، ترکه میت، غایب مفقودالاثر و امور مرتبط با ارث و وصیت جزء امور حسبی محسوب می‌شوند.

قیمومت به معنای تعیین مسئولیت وظیفه‌ای برای نظارت بر اموال و امور پس از مرگ فرد است. دادگاه‌ها صلاحیت قیمومت را دارند و قیم برای نظارت بر اموال تعیین می‌شوند. قیم مسئولیت‌های مهمی را دارند که بهترین مصلحت وراث برای اموال متوفی را به دنبال دارد.

تعیین امین نیز به معنای تعیین شخصی است که در اختیار اموال موقتاً قرار می‌گیرد تا بهترین نحو ممکن در نظارت بر آن‌ها کمک کند. این شخص می‌تواند یک وکیل، یکی از وراث یا شخص دیگری باشد که اعتبار و قابلیت لازم را دارد.

ترکه میت به معنای اموال شخص فوت شده است که وراثان او باید آن را تقسیم کنند. در این زمینه، دادگاه‌ها صلاحیت مربوط به ترکه میت را دارند و مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند که به ترتیب تعیین قیم، تحریر ترکه و تقسیم اموال متوفی می‌پردازند.

با توجه به اینکه امور حسبی مرتبط با اموال پس از فوت فرد می‌باشد، این امور بسیار پیچیده و مرکب هستند و برای رسیدگی به آن‌ها به وکیل امور حسبی متخصص و با تجربه نیاز است.

آنچه بیش از هر چیز در خصوص دعاوی مربوط به امور حسبی مورد توجه قرار می گیرد امور مربوط به محجورین است که برای اثبات حجر صورت می گیرد. در امور حسبی سرعت در رسیدگی از نظر قانونگذار بسیار مهم است چنانکه در ماده 12 امور حسبی آمده است: «روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.»

اولین قدم در هر پرونده حقوقی مثل امور حسبی انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری است. انتخاب وکیل خوب از مهمترین اقداماتی است که برای حل مشکلات حقوقی باید در نظر بگیرید. معیار انتخاب یک وکیل حرفه‌ای، شخصی است که تخصص او در دعوی مورد نظر شما باشد که به وی، وکیل متخصص یا وکیل VIP می‌گویند.

بهترین وکیل امور حسبی، کسی است که حوزه ی فعالیتش در دعاوی حسبی است و تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی را دارد . برای طرح شکایت دعوی حقوقی بهتر است که از وکیل امور حسبی استفاده و شکواییه توسط وکیل متخصص تنظیم شود. چرا که با تسلط کافی بر قوانین، عنوان مناسب امور حقوقی را می‌داند و بر اساس آن اقدام به طرح شکایت می‌کند.

وکیل امور حسبی باید تخصص وی بیشتر در مورد دعاوی حسبی (ابطال و فوت و رفع آن از اسناد سجلی ثبت احوال، درخواست تغییر تاریخ تولد کمتراز پنج سال، درخواست تغییر نام و نام خانوادگی، تقسیم ترکه، تحدید و مهر موم ترکه، تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست و …) باشد که این امر در مجموعه وکیل VIP صورت گرفته و بهترین وکیل امور حسبی را معرفی می‌کند.

بهترین وکیل امور حسبی

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌ می‌رسد. در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

وکیل امور حسبی طبق قانون مورد نظر اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. (نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.) حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.

اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌ بگیرند. هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌ نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

مشاور حقوقی با وکیل امور حسبی

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است. در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌ می‌آید. دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است. در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد. هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نیز به او داده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا