وکیل امور حسبی

 بهترین وکیل متخصص در امور حسبی

وکیل امور حسبی در دادگاه های حقوقی دعاوی مربوط به امور حسبی را پیگیری می‌کند. امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

آنچه بیش از هر چیز در خصوص دعاوی مربوط به امور حسبی مورد توجه قرار می گیرد امور مربوط به محجورین است که برای اثبات حجر صورت می گیرد. در امور حسبی سرعت در رسیدگی از نظر قانونگذار بسیار مهم است چنانکه در ماده 12 امور حسبی آمده است: «روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.»

اولین قدم در هر پرونده حقوقی مثل امور حسبی انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستری است. انتخاب وکیل خوب از مهمترین اقداماتی است که برای حل مشکلات حقوقی باید در نظر بگیرید. معیار انتخاب یک وکیل حرفه‌ای، شخصی است که تخصص او در دعوی مورد نظر شما باشد که به وی، وکیل متخصص یا وکیل VIP می‌گویند.

بهترین وکیل امور حسبی، کسی است که حوزه ی فعالیتش در دعاوی حسبی است و تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی را دارد . برای طرح شکایت دعوی حقوقی بهتر است که از وکیل امور حسبی استفاده و شکواییه توسط وکیل متخصص تنظیم شود. چرا که با تسلط کافی بر قوانین، عنوان مناسب امور حقوقی را می‌داند و بر اساس آن اقدام به طرح شکایت می‌کند.

وکیل امور حسبی باید تخصص وی بیشتر در مورد دعاوی حسبی (ابطال و فوت و رفع آن از اسناد سجلی ثبت احوال، درخواست تغییر تاریخ تولد کمتراز پنج سال، درخواست تغییر نام و نام خانوادگی، تقسیم ترکه، تحدید و مهر موم ترکه، تعیین سرپرست برای کودکان بی‌سرپرست و …) باشد که این امر در مجموعه وکیل VIP صورت گرفته و بهترین وکیل امور حسبی را معرفی می‌کند.

مشاوره تلفنی فوری با وکیل امور حسبی

برای مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، کافی است با شماره زیر تماس بگیرید.

انواع مشاوره حقوقی در مجموعه وکیل VIP

مشاوره حقوقی حضوری

امکان انتخاب وکیل متخصص برای مشاوره

هزینه رفت و آمد و جلسات حضوری

امکان برقراری ارتباط حضوری

امکان مطالعه پرونده

مشاوره حقوقی تلفنی

ارائه راهکار سریع‌تر نسبت به مشاوره آنلاین و حضوری

امکان انتخاب وکیل متخصص برای مشاوره

مشاوره به صرفه و کاربردی

امکان انتخاب زمان گفتگو

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره رایگان

ارائه راهکار در زمان بیشتر

امکان انتخاب وکیل متخصص ندارد

عدم امکان گفتگو مستقیم با وکیل

در صورت درخواست مشاوره فوری یا مشکل در رزرو آنلاین، می‌توانید برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

بهترین وکیل امور حسبی

درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌ می‌رسد. در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

وکیل امور حسبی طبق قانون مورد نظر اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. (نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.) حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.

اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌ بگیرند. هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌ نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

وکیل

مشاور حقوقی با وکیل امور حسبی

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است. در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌ می‌آید. دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است. در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد. هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نیز به او داده می‌شود.