قانون مدنی

ماده 560 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل ششم: در مضاربه

به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

تفسیر ماده 560 قانون مدنی

+ علاوه بر احکامی که فوقاً مذکور گردید ماده 560 قانون مدنی اجازه می‌دهد که طرفین به موجب عقد، مقرراتی بین خود ایجاد کرده و معامله را تابع آن مقررات بنمایند.

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا