قانون مدنی

ماده 556 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل ششم: در مضاربه

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

تفسیر ماده 556 قانون مدنی

+ مضاربه یک عمل حقوقی است که از ترکیب چندین عقد به وجود می‌آید و مانند بیع یا وکالت نیست که از ماهیت حقوقی بسیطی و برخوردار باشد؛ زیرا از سویی صاحب سرمایه به عامل وکالت می‌دهد تا به حساب او و از سرمایه او تجارت کند و از سوی دیگر، اصل سرمایه و اموالی که از آن محل تهیه می‌شود به عنوان امانت در دست عامل سپرده می‌شود.


+ طبق ماده 556 قانون مدنی مضارب نسبت به آنچه از نقد و جنس مربوط به مضاربه در دست دارد در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط و در صورتیکه در ضمن عقد مضاربه شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد طبق ماده 558 قانون مدنی عقد باطل است.[1]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 2، ص 209، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست‌ و نهم، 1400.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا