قانون مدنی

ماده 477 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل چهارم: در اجاره » مبحث اول: در اجاره اشیاء

موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

تفسیر ماده 477 قانون مدنی

+ اگر قناتی به اجاره واگذار شود و در حین تسلیم قنات خشک شده باشد، اجاره باطل است. همچنین، هرگاه حمل کالایی به خارج از کشور به شرکت هواپیمایی واگذار شود و کالا پیش از حمل بسوزد یا حمل کالا به خارج ممنوع شود اجاره نیز منحل می‌شود. منتها، باید دانست که مقصود ماده 477 قانون مدنی این است که عدم اجرای اجاره به دلایل خارجی ممکن نباشد وگرنه، هرگاه به دلیل بیماری و حجر و ورشستگی، مستاجر نتواند استفاده مطلوب را از عین ببرد، اجاره باطل نیست.[1]


+ مفهوم تسلیم در صورتی تحقق می‌یابد که شخص موجر یا دیگران مزاحم تصرف مستاجر نباشند. هیچکس عینی را با فرض وجود مزاحم اجاره نمی‌کند و استفاده مطلوب را در صورتی می‌برد که در انتفاع از آن آسوده خاطر باشد.[2]

 

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، درس‌هایی از عقود معین، ج1، ش 164، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی‌ام، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ش 280، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا