قانون مدنی

ماده 380 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث چهارم: در آثار بیع » فقره دوم: در تسلیم

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

تفسیر ماده 380 قانون مدنی

+ مفلس: مُفلِس (از مصدر افلاس) کسی است که بی‌چیز بوده و توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد. این شخص در صورتی مُفَلَّس (از مصدر تلفیس) نامیده می‌شود که این وضع در وی به حکم دادگاه احراز شده و دادگاه او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.[1]


+ ماده 380 قانون مدنی خیار تفلیس را در مورد بیع بیان کرده است.[2]


+ طبق این ماده، برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است:

اولا، مشتری باید به حکم دادگاه مفلّس (ورشکسته) شناخته شده باشد؛

ثانیاً، مبیع باید به مشتری تسلیم نشده و یا اگر تسلیم شده هنوز عین آن نزد مشتری باقی باشد، یعنی تلف نشده و نیز مشتری آن را به دیگری منتقل نکرده باشد؛

ثالثاً، ثمن باید تادیه نشده باشد؛

رابعاً، ثمن باید کلی در ذمه باشد.[2]


+ مثلا هرگاه کسی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را به بایع نپرداخته باشد، بایع می‌تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد بیع را فسخ و اتومبیل را مسترد دارد و هرگاه بایع اتومبیل را به مشتری تسلیم ننموده است التزام او به تسلیم ساقط می‌گردد.[3]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 323، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 324، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 599، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا