جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

حقوقی

طلاق بائن چیست؟ انواع و آثار آن

طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. درباره طلاق عقاید و نظر های مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و بطور کلی محکوم کرده اند و دسته از از لزوم آن در اجتماع جانبداری نموده اند. در قانون مدنی انواع طلاق شامل طلاق بائن و طلاق رجعی می باشد. طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که در ایام عده، شوهر می تواند رجوع کند. در این مقاله، به توضیحات کاملی در خصوص اینکه طلاق بائن چیست و انواع طلاق بائن کدامند، خواهیم پرداخت و آثار طلاق بائن را بیان خواهیم نمود.

طلاق بائن چیست؟

ماده 1143 قانون مدنی طلاق را به بائن و رجعی تقسیم کرده است. این ماده می گوید:

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی

طبق ماده 1144 قانون مدنی:

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

بائن از بینونت به معنی جدائی است و این گونه طلاق را از آن رو بائن گفته اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می شود، بر خلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد. بنابراین، در قانون مدنی، مانند فقه اسلامی، رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیله شوهر انجام می شود.

طبق ماده 1149 قانون مدنی:

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

انواع طلاق بائن

در ادامه توضیح مفهوم طلاق بائن و اینکه طلاق بائن چیست، باید به این موضوع بپردازیم که انواع طلاق بائن کدامند. طبق ماده 1145 قانون مدنی:

در موارد ذیل طلاق بائن است:

۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

۲) طلاق یائسه

۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

چنانکه ملاحظه می شود، این ماده عینا از فقه امامیه اقتباس شده است. در ادامه توضیحات بیشتر داده می شود:

1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود: در این طلاق دیگر لازم نیست در زمان طُهر اتفاق بیافتد و ممکن است در مدت عادت ماهیانه زن یا نفاس باشد.

2) طلاق زن یائسه: یعنی زنی که به سنی رسیده است که عادت ماهیانه زنانگی ندارد و در اینجا می توان بلافاصله بعد از رابطه جنسی با زن، او را طلاق دهد، بدون اینکه عده نگه دارد.

3) طلاق خُلع، البته تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرد است: بعد از رجوع زن به عوض، این طلاق عم رجعی می شود.

4) طلاق مُبارات، البته قبل از آنکه زن به عوض رجوع کند: بعد از رجوع به عوض این طلاق هم رجعی می شود. در طلاق مبارات نیز مانند طلاق خلع، زن مالی را به مرد هدیه می دهد که این هدیه موجب می شود، طلاق از حالت رجعی درآید و مرد نتواند، طلاق را برهم بزند.

5) سومین طلاق بعد از سه ازدواج متوالی: یعنی اگر زن و مردی ازدواج دائم نمایند و ازدواج آنها به واسطه طلاق (نه فسخ نکاح) برهم خورد و بعد از برهم خوردن ازدواج، زن و مرد دوباره با یکدیگر ازدواج کنند و یا مرد از طلاق رجوع کند و این عمل سه بار تکرار شود، طلاق سوم آنها باین می شود.

آثار طلاق بائن

اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود. البته این انحلال اصولا اثری نسبت به گذشته ندارد، بر خلاف بطلان نکاح که نسبت به گذشته هم موثر است و اصولا به منزله آن است که نکاحی واقع نشده باشد.

بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند: شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند. اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارند، باید عده نگاه دارد و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند.

بنابراین، با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد. اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه شوهر نیست، بقا نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است. زنی که در عده طلاق بائن است مستحق نفقه ایام عده نیست، مگر اینکه آبستن باشد.

ماده 1109 قانون مدنی:

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

نمونه رای طلاق بائن

طلاق بائن از نوع خلع

خواسته : طلاق توافقی

رای دادگاه ….

در خصوص دادخواست زوجین آقای … فرزند ….و خانم … فرزند …. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش) طلاق توافقی)، با این توضیح که علقه زوجیت فی ما بین به موجب تصویر سند رسمی ازدواج که مستند دادخواست می‌باشد محرز است زوجه در جلسه رسیدگی متشکله دادگاه مجموعا بیان نموده خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده و کراهتی که از شوهرم پیدا نموده‌ام قادر به ادامه زندگی مشترک با ایشان نمی‌باشم درخواست رسیدگی دارم در ادامه زوج بیان نموده با توجه به توافق حاصله حاضر به طلاق هستم در ادامه زوجین بیان نمودند حدود سه سال است که از یکدیگر جدا زندگی می‌کنیم و توافق ما بدین نحو است که:

۱. زوجه باقی مانده مهریه خود موضوع سند رسمی ازدواج را در حق زوج در قبال طلاق بذل. نماید و زوج نیز قبول بذل نماید ۲- پس از اجرای صیغه طلاق زوجه هیچگونه ادعایی در خصوص حقوق مربوط به دوران زوجیت اعم از مهریه نفقه. اجرت المثل و غیره نخواهد داشت

۳- زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده و نسبت به آن ادعایی ندارد

۴- پس از اجرای صیغه پرونده‌های مطروحه فی مابین طرفین که تا زمان اجرای صیغه طلاق تشکیل گردیده مختومه خواهد شد و اجرای صیغه طلاق به منزله گذشت در آن پرونده‌ها خواهد بود

۵ -با توجه به اینکه زوجین توافق نموده بودند که زوجه یک دستگاه خودرو پراید را به زوج واگذار کند و حال با توجه به حادثه ایجاد شده زوجه ظرف یک ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق به جای خودرو مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان به زوج پرداخت خواهد نمود.

۶ – زوجین هیچگونه هدایایی اعم از طلا و غیره نزد یکدیگر ندارند و پس از اجرای صیغه طلاق نیز ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

۷ – زوج همزمان با اجرای صیغه طلاق آلبوم مربوط به تصاویر دوران زوجیت را به زوجه مسترد می‌نماید – حسب اظهارات زوجین بین آنان نزدیکی واقع شده ولیکن فاقد فرزند مشترک می‌باشند. تلاش دادگاه در جهت صلح و سازش بین طرفین موثر نبوده و معرفی آنان به مرکز مشاوره نیز بی‌نتیجه بوده است فی الحال دادگاه بنا به مراتب مذکور مستندا به مواد ۲۴ ۲۵ ۲۶ و ۳۳ قانون حمایت از خانواده مصوب و ماده ۸ آئین نامه اجرایی این قانون و مواد ۱۱۴۳، ۱۱۴۴ و ۱۱۴۶ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین یاد شده صادر می‌نماید زوجین بر این اساس می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه اطلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند طلاق با توجه به بذل مهریه از سوی زوجه بائن از نوع خلع می‌باشد. احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه می‌باشد و دفتر اجرای صیغه طلاق مکلف به رعایت ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده می‌باشد مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادر شده جهت ارائه به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از قطعی شدن این رای می‌باشد. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …

 

جهت مشاوره تلفنی با وکیل دادگستری، بر روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

مشاوره تلفنی

هشدار! این مطلب صرفا جنبه آموزشی دارد و برای استفاده از آن لازم است با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه مشورت نمایید.

2 دیدگاه

  1. سلام زوجه مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و سهام و حساب بانکی بنده را اخذ، ماشین شخصی بنده را طی مزایده فروخته و مابقی مهریه را بصورت یک چهارم‌ حقوق، ماهانه از حقوق کارمندی بنده دریافت می‌کرد. طی مراحل دادرسی در دادگاه تمکین محکوم و به بنده حق ازدواج مجدد صادر شد، و دادخواست طلاق زوجه بصورت قطعی مردود اعلام گردید، مهریه 6۰۰سکه بوده که بنده تا آخر عمر هم توان پرداخت آن را بصورت یکجا نداشتم.
    با توجه به اینکه حق طلاق با بنده بود و هیچ دلیلی برای طلاق و عسر و هرج زوجه وجود نداشت و صرفا هدف زوجه و خانواده‌اش از وصلت با بنده گرفتن مهریه بوده است بنده با طلاق زوجه موافقت نکردم و به ناچار زوجه مجبور شد در دادگاه حاضر و اعلام نماید که مابقی مهریه را به شرطی که طلاقش دهم بذل می‌نماید، و طی دادنامه این موضوع انشا گردید، و با آزاد‌سازی حقوق بنده و بسته شدن پرونده در اجرای ثبت اسناد، بنده نیز زوجه را طلاق دادم ولی جهت ابراء مهریه به دفترخانه مراجعه نکردیم و طی همان رای قطعی صادره، که طلاق را منوط به بذل مابقی مهریه و توافق کرده است از هم جدا شدیم، عده زوجه سه ماه بود که سپری شده است. آیا در این شرایط زوجه باز می‌تواند به مهریه رجوع و مابقی مهریه را از بنده درخواست نماید؟ آیا زنی که طی طلاق توافقی در دادگاه با بذل مابقی مهریه طلاق گرفته و سه ماه عده او تمام شده میتواند دوباره به مهریه رجوع کند و از مرد مطالبه نماید؟

    1. باسلام و احترام
      پس از پایان عده، امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا